Publicatie casatorie POSA MARIUS IULIAN / OPRIȘ LEONTINA

ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI MONEASA

-STAREA CIVILĂ-

PUBLICATIE

 

Astăzi , 13 septembrie 2012 (ziua, luna, anul ) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POSA MARIUS IULIAN ( numele şi prenumele ), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Prunișor ( localitatea), nr.227, judeţul Arad şi a d-nei OPRIȘ LEONTINA ( numele şi prenumele ), în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Moneasa, bl. 12, sc. A, ap. 1, judetul Arad.

În temeiul art. 13 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostinţă de existenţa unor piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PĂIUȘAN MIHAIELA

Comuna Moneasa - judetul Arad © 2017 Frontier Theme