Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 20.07.2018

Nr.1867 din 18.07.2018

PROIECTUL ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 20.07.2018

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea documentației de audit si studiul de oportunitate „Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Moneasa, judetul Arad;

2.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Nomeclatorului stradal al comunei Moneasa, judetul Arad;

3.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu SC DUMEXIM SRL Oradea, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii si modernizari capete strazi in comuna Moneasa, judetul Arad;

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE-privind aprobarea unor modificari la obiectul de activitate a SC PIETRARUL CODRU MOMA SRL;

5.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 75,75 mp, catre SC R&R SRL, pe o perioadă de 49 de ani, situate in comuna Moneasa, judetul Arad;

6.PROIECT DE HOTARARE-privind reaprobarea trecerii bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare a UAT Moneasa , proprietate publica, din patrimoniul Consiliului judetean Arad, in patrimoniul Consiliului Local Moneasa;

7.PROIECT DE HOTARARE-privind revocarea HCL nr.46/24.05.2018, privind aprobarea inregistrarii terenului, in suprafata de 24,33 ha, in proprietate privata a comunei Moneasa si diminuarea acesteia, din CF nr.69. nr.top 14/2/1/1 in suprafata totala de 34,53 ha;

8.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea inregistrarii terenului , in suprafata de 24,33 ha, categoria de folosinta neproductiv, in proprietate privata a comunei Moneasa si diminuarea acesteia, din CF nr.69, nr.top 14/2/1/1 in suprafata totala de 34,53 ha;

9.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar, in suma de 10000 lei, Bisericii Ortodoxe Moneasa;

10.PROIECT DE HOTARARE-privind rectificarea bugetara la Sectiunea Dezvoltare – Capitolul Strazi;

11.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN