PROCES VERBAL Incheiat astazi 22.08.2019, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa, convocata in baza Dispozitiei nr. 51 din 13.08.2019

Locul: sala de sedinte a Primariei: orele: 14,00.

La efectuarea prezentei facuta de Secretarul comunei Moneasa – d-nul Puie Ioan, se constata ca sunt prezenti 8 consilieri.

Secretarul efectueaza apelul nominal al consilierilor :

1 GROZA RAUL GICU Prezent

2 BRAD VIOREL SĂNDEL Prezent

3 BĂRBĂTEI LAZĂR Absent

4 TALPOȘ IONUȚ Prezent

5 ȘODINCĂ PĂUNEL Prezent

6 MIRON CONSTANTIN Prezent

7 OPREA IOAN Prezent

8 POP PAMEL Prezent

9 ȘODINCĂ MARIUS CRISTIAN Prezent

La sedinta participa Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan Nutu si consilierul juridic al comunei Moneasa – d-soara Stancu Amalia Denisa.

Presedintele de sedinta, d-nul Miron Constantin, anunta ordinea de zi a sedintei :

1. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 22.08.2019;

2. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta anterioara din data de 19.07.2019;

3. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea angajarii unui aparator ales si incheierea a doua contracte de asistenta juridica in dosarele civile nr.863/238/2019 si 905/238/2019 cu SC Utilcontech SRL Moneasa;

4. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea angajarii unui aparator ales si incheierea unui contract de asistenta juridica pentru formulare contestatie la executare in dosarul executional nr.155/2019 impotriva SC Paniprod H&R SRL Sebis;

5. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea trecerii din domeniul public al statului in domeniul public al comunei Moneasa a terenului situat in intravilanul comunei Moneasa in CF nr. 300750, in suprafata de 1764 mp;

6. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea modificarii HCL nr. 48 din 13.07.2015 privind trecerea unor bunuri aflate in domeniul public al judetului Arad in administrarea UAT Moneasa membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Arad in scopul realizarii Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Arad”;

7. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 12 a Consiliului Local Moneasa.

8. Diverse.

Presedintele de sedinta, dl.Miron Constantin supune la vot, ordinea de zi a sedintei ordinare fiind votata astfel : voturi “pentru “ 8 „, „impotriva” – ,”abtineri” – , „absenti” 1, fiind adoptata HCL nr. 73 din 22.08.2019.

Constatandu-se ca sedinta este legal constituita Secretarul comunei supune aprobarii, procesul verbal al sedintei ordinare din 19.07.2019, pus la dispozitia consilierilor locali in timp util, votat astfel: Voturi “pentru”8 „, “impotriva”- ,”abtineri” -” absenti” 1, adoptandu-se HCL nr. 74 din 22.08.2019.

Proiectul nr.1 – este prezentat de Primarul comunei Moneasa, care da citire Proiectului den Hotarare. Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se voteaza in unanimitate de catre consilieri votat astfel: voturi “pentru” 8 ” , “impotriva”-, ”abtineri” – , „absenti” 1 , fiind adoptata HCL nr. 75 din 22.08.2019 .

Proiectul nr.2-este prezentat de catre Primarul comunei Moneasa care dă citire Proiectului de Hotărâre. Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se voteaza in unanimitate de catre consilieri, votat astfel: voturi “pentru” 8″ , “impotriva” – ,”abtineri” – „absenti” 1 , fiind adoptata HCL nr.76 din 22.08.2019.

Proiectul nr.3-este prezentat de catre Primarul comunei Moneasa, care dă citire Proiectului de Hotărâre. Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se voteaza in unanimitate de catre consilieri, votat astfel: voturi “pentru” 7 ” , “impotriva” – ,”abtineri” 1 „absenti” 1″ , fiind adoptata HCL nr.77 din 22.08.2019.

Proiectul nr. 4- este prezentat de catre Viceprimarul comunei Moneasa, care dă citire Proiectului de Hotărâre. Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se voteaza in unanimitate de catre consilieri, votat astfel: voturi “pentru” 8 „, “impotriva” – ,”abtineri” – „absenti” 1, fiind adoptata HCL nr. 78 din 22.08.2019.

Proiectul nr. 5- este prezentat de catre Viceprimarul comunei Moneasa, care dă citire Proiectului de Hotărâre. Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se voteaza in unanimitate de catre consilieri, votat astfel: voturi “pentru” 8 „, “impotriva” – ,”abtineri” – , „absenti” 1, fiind adoptata HCL nr. 79 din 22.08.2019.

Diverse.

Dl.Primar da citire cererii nr. 2410 din 22.08.2019, facuta de Serviciul de Ambulanta Judetean Arad, care solicita acordarea unei finantari nerambursabile in suma de 10000 lei, in vederea organizarii Concursului National al Echipajelor de Ambulanta 2019 ce va avea loc in Statiunea Moneasa, in perioada 18-22.09.2019.Se supune la vot cererea depusa.Se voteaza in unanimitate cu 8 voturi pentru acordarea sumei de 10000 lei.

Dl.Primar prezinta consilierilor locali un numar de 11 cereri depuse de cetateni ai comunei Moneasa, in vederea cumpararii unor terenuri in Piata de Suveniruri din centrul Statiunii Moneasa, dupa cum urmeaza:Broanda Rarinca, Dan Iuliana, Toderas Cosmin, Bortis Catita, Groza Gheorghe, Teaha Florina, Groza Sidonia, Pop Octavia Claudia, Valea Diana Roxana,Pogan Marcela, Flonta Florica.Dl.Primar propune vanzarea suprafetelor de teren conform prevederilor legale.Se supune la vot.Se voteaza in unanimitate cu 7 voturi pentru si o abtinere – dl. Pop Pamel.

Dl.Primar da citire cererilor, in numar de 4, facute de cetateni ai comunei Moneasa, care solicita vanzarea unor parcele de teren, in zona Fantanii Arteziene, din localitatea Moneasa, dupa cum urmeaza:Marc Ioan, Groza Gheorghe, Bortis Alexandru si Branda Carmen Maria.Pe percelele respective exista amplasate constructii demontabile.Se supune la vot.Se voteaza in unanimitate cu 7 voturi pentru si o abtinere – dl.Groza Raul Gicu.

Dl. Primar da citire cererii domnului Pelean Beniamin, cu nr. 2013 din 17.07.2019, prin care sus numitul cere oferta de vanzare a terenului de sub constructia Pensiunii Santana.Intrucat exista pe rol procese civile si penale cu cel in cauza dl. Primar propune amanarea luarii unei hotarari pina la rezolvarea litigiilor existente. Se voteaza cu 8 voturi pentru amanarea ofertei de vanzare a terenului.

Dl. Primar prezinta consilierilor locali cererea domnului Rus Ioan, cu nr.2236 din 07.08.2019, prin care solicita acordarea indemnizatiei lunare pentru functia de Viceprimar detinuta intre anii 1997-2004.Cererea este amanita intrucat nu exista Norme de aplicare ce urmeaza a fi date prin OUG.

Dl.Primar da citire cererii depuse de doamna Firescu Maricica Liliana, din comuna Moneasa, care solicita concesionarea unei suprafete de 50-60 mp in masura existentului disponibil pe o perioada de 25 de ani, pentru deschiderea unui salon de infrumusetare.Dl. Primar propune inchirierea pe o durata de 5 ani, a unui teren in zona Centrului de Informare Turistica din localitatea Moneasa, cu respectarea celor scrise in cerere. Se supune la vot.Se voteaza cu 8 voturi pentru.

Dl. Primar prezinta consilierilor locali lista agentilor economici care vor sponsoriza Festivalul cantecului si portului popular aflat la a 50 a editie in localitatea Moneasa.

In final dl.consilier local Oprea Ioan adreseaza felicitari lucratorilor P.P. Moneasa pentru modul exemplar in care isi fac datoria pe linia asigurarii ordinii si linistii publice pe raza localitatii Moneasa.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi presedintele de sedinta anunta inchiderea acesteia.

Pentru care s-a incheiat prezentul proces -verbal in 2 exemplare.

P R E S E D I N T E SEDINTA, S E C R E T A R ,

MIRON CONSTANTIN PUIE IOAN