Categorie: PROIECTE DE HOTĂRÂRI

Anunț – PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 28.06.2022 orele 14:00

Nr. 1650 din 27.06.2022

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală Primarul comunei Moneasa dl. Herbei Ioan Nutu aduce la cunoștință publică următoarele Proiecte de Hotărâre ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al Comunei Moneasa în ședință ordinară din data de 28.06.2022, orele 14:00 în Sala de sedinte a Consiliului Local Moneasa:

1.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului-verbal încheiat în sedinta extraordinara anterioară din data de 08.06.2022;

2.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 28.06.2022;

3.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea unui acord de principiu în vederea demarării procedurilor legale pentru concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 24,3 ha, formată din 3 loturi, din domeniul privat al comunei Moneasa din zona Butușeasca;

4.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea indicatorilor tehmico – economici și a devizului general precum si participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: ,,stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în localități” pentru proiectul „AMPLASARE STAȚIE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA MONEASA, JUDETUL ARAD;

5.Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare).

Începând cu data de 27.06.2022 la intrarea în Primăria Comunei Moneasa și pe site-ul Primăriei Moneasa sunt afişate Proiectele de Hotărâre mai sus menționate.

La registratura Primăriei Comunei Moneasa cei interesaţi pot depune în scris sau pe adresa de e-mail primariamoneasa@gmail.com recomandări, sugestii şi opinii privind conținutul Proiectelor de Hotărâre.

Sugestiile și propunerile dumneavoastră vor fi prezentate în cadrul ședinței Consiliului local Moneasa.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 27.06.2022, între orele 8:00-16:00.

Cei interesați pot solicita în scris și pot primii copii contra cost după aceste acte.

Prezentul anunț a fost afișat azi 27.06.2022 pe site-ul propriu antemenționat și la avizierul Primăriei comunei Moneasa.

PRIMAR,

HERBEI IOAN NUTU


Nr. 1622 din 23.06.2022

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 28.06.2022 orele 14:00

1.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului-verbal încheiat în sedinta extraordinara anterioară din data de 08.06.2022;

2.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 28.06.2022;

3.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea unui acord de principiu în vederea demarării procedurilor legale pentru concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 24,3 ha, formată din 3 loturi, din domeniul privat al comunei Moneasa din zona Butușeasca;

4.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea indicatorilor tehmico – economici și a devizului general precum si participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: ,,stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în localități” pentru proiectul „AMPLASARE STAȚIE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA MONEASA, JUDETUL ARAD;

5.Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare).

Întocmit,

SECRETAR GENERAL DELEGAT UAT,

AMALIA DENISA CONTA

Proiectul ordinii de zi modificat al sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 24.03.2022, orele 14:00

Nr. 825 din 23.03.2022

                                              

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI MODIFICAT

 

A sedintei  ordinare  a Consiliului Local  din data de 24.03.2022, orele 14:00

1.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal  încheiat în sedinta extraordinara din data de 18.02.2022;

2.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal  încheiat în sedinta extraordinara de indata din data de 07.03.2022;

3.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare  a Consiliului Local Moneasa din data de 24.03.2022;

4.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Moneasa pentru anul 2022;

5.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Programului achizitiilor directe intocmite pentru anul 2022;

6.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea trecerii terenului in suprafata 500 mp situat in CF 301143 din domeniul privat al comunei Moneasa in domeniul public al comunei Moneasa judetul Arad;

7.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea stabilirii cotelor de carburanti pentru autovehicule si utilajele din dotarea proprie a comunei Moneasa;

8.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea pretului de vanzare  a materialului lemnos catre locuitorii comunei Moneasa pentru anul 2022;

9.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Moneasa în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea cotizației pe anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;

 

10.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea acordarii unui împrumut în valoare  410 000 lei pentru o perioadă de 1 la 3 ani în vederea asigurării finanţării obiectivului de investiţii de interes public local „Achizitie solutie de e-administrare si buldoexcavator in comuna Moneasa”;

  1. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Proiectului Ordinii de Zi modificat al sedintei ordinare din 24.03.2022;
  2. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea retragerii comunei Moneasa judetul Arad din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;
  3. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea acordarii unui împrumut pentru Proiectul „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”;

14.Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare).

 

 

 

Întocmit,

SECRETAR GENERAL AL UAT

PUIE IOAN

 

NOUL PROIECT AL ORDINII DE ZI a ședintei ordinare a Consiliului Local din data de 30.08.2021, orele 14:00

Nr. 2224 din 27.08.2021

 

NOUL PROIECT AL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 30.08.2021, orele 14:00

1. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta ordinara din data de 22.07.2021;

2. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 30.08.2021;

3. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare pentru elevii Scolii Gimnaziale „Gheorghe Groza” Moneasa pentru semestrul II al anului 2021;

4. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea prelungirii inchirierii lacului si a zonei de agrement in suprafata de 8528 mp situat in CF 300382 – Moneasa top 333/a judetul Arad;

5. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea oportunitatii si necesitatii cat si aprobarea proiectului”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII DIN LOCALITATEA MONEASA, COMUNA MONEASA DIN JUDETUL ARAD”;

6. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantului Comunei Moneasa în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019;

7. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea unui împrumut în valoare 72 000 de euro pentru o perioadă de 1 la 3 ani în vederea asigurării finanţării obiectivului de investiţii de interes public local „Achizitie solutie de e-administrare si buldoexcavator in comuna Moneasa”;

8. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Noii Ordini de Zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 22.07.2021;

9. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea trecerii din domeniul public al statului în domeniul privat al comunei Moneasa a unui teren în suprafață totala de 1500 mp situat in intravilan, în CF 300076 Moneasa, nr. top 14/3/c/256-317/b/10/13/3/1/1/1/1/1/1/c/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 ;

10. Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare);

Întocmit,

SECRETAR GENERAL AL UAT

PUIE IOAN

(mai mult…)

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26.02.2021 orele 12,00

Nr.447 din 22.02.2021

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 26.02.2021 orele 12,00

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea alegerii Presedintelui de sedinta;

2. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta ordinara din data de 18.12.2020;

3. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 26.02.2021;

4. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea pretului de vanzare a materialului lemnos catre locuitorii comunei Moneasa pentru anul 2021;

5. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de Functii din cadrul Aparatului de specialitate a Primarului comunei Moneasa judetul Arad;

6. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Moneasa pe anul 2021 – 2022;

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea angajării unui aparator ales în vederea apărării intereselor Comisiei Locale de fond funciar Moneasa versus Directia Silvica Arad;

8. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea modificarii HCL nr. 84/2020 privind taxele si impozitele locale pe anul 2021;

9. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea numirii Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru Secretarul General al comunei Moneasa judetul Arad pe anul 2020;

10. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea revocarii HCL nr. 6 din 28.01.2019 a Consiliului Local Moneasa;

Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a CL Moneasa din 23.10.2019

Nr. 2993 din 22.10.2019

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 23.10.2019, orele 14,00

1. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 23.10.2019;

2. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta ordinara din data de 23.09.2019;

3. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea drumului spre Izoi situat in localitatea Moneasa, judetul Arad;

4. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru extindere retea de canalizare si statie de epurare situat in satul Ranusa, localitatea Moneasa, judetul Arad;

5. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea alocarii sumei de 60000 lei din bugetul local al comunei Moneasa pentru modernizare acoperis la Centrul de Informare Turistica situat in localitatea Moneasa, judetul Arad;

6. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea aderarii comunei Moneasa, judetul Arad, la Asociatia comunelor din Romania;

7. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea Contului de executie bugetara la data de 30.09.2019;

8. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Moneasa, judetul Arad, in baza HG nr.752/2019 si a Dispozitiei Primarului nr.62 din 30.09.2019;

9. Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR GENERAL, PUIE IOAN