Accesul la informațiile de interes public

Accesul la informatiile de interes public

Persoanele fizice sau juridice sunt îndreptatite a solicita informatii de interes public astfel cum acestea sunt stabilite de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.

Potrivit dispozitiilor art.5 ale acestui act normativ, sunt informatii de interes public urmatoarele:

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea D.E.P.A.B.D. ;

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al D.E.P.A.B.D.;

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea D.E.P.A.B.D.;

d) Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public si purtatorul de cuvant;

e) Coordonatele de contact ale D.E.P.A.B.D., respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

f) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

g) Programele si strategiile proprii;

h) Lista cuprinzand documentele de interes public;

i) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

j) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea 544/2001:

(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obţina de la autoritatile si institutiile publice, în conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.

(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.

(3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publica la care se adreseaza cererea;

b) informatia solicitata, astfel încat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;

c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

Potrivit art.12 din Legea nr.544/2001, se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, urmatoarele informatii, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii:

a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;

b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;

d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;

f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;

g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

SECRETAR,

PUIE IOAN

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support