!ANUNȚ IMPORTANT REFERITOR LA PESTA PORCINĂ AFRICANĂ !

Către,

CETATENII COMUNEI MONEASA

Urmarea adresei nr.6117/2019 a Institutiei Prefectului Judetul Arad privind existenta Pestei porcine africane pe raza judetului Arad, in localitatile Zadareni si Sampetru German, va rugam sa luati masurile care se impun in vederea evitarii aparitiei virusului in gospodariile d-voastra, respectiv anuntarea medicului veterinar si a persoanei de la Compartimentul agricol al Primariei Moneasa, la orice simptome susceptibile de asemenea boala.

De asemenea va instiintam ca este interzisa desfasurarea unor activitati sportive sau a picnicurilor in padurile de pe raza localitatii Moneasa sau in proximitatea acestora.

Va stam la dispozitie si va rugam sa ne semnalati orice neregula pe aceasta linie – persoana de contact – secretarul comunei Moneasa – dl. Puie Ioan – tel.0748 889199.

Cu stima,

PRIMAR – HERBEI IOAN NUTU

Proiectul ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local, din data de 19.07.2019, orele 14,00

Nr. 2027 din 18.07.2019

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local, din data de 19.07.2019, orele 14,00

1.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea primei intabulari in Cartea Funciara a terenurilor din localitatea Moneasa, judetul Arad in suprafata totala de 13008 mp situat in intravilanul comunei Moneasa judetul Arad;

2.PROIECT DE HOTARÂRE-privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in intravilan, domeniul privat al comunei Moneasa, in suprafata totala de 3867 mp din CF 300778 Moneasa si vanzarea loturilor rezultate conform Legii nr. 50/1991;

3.PROIECT DE HOTARÂRE–privind aprobarea situatiei bunurilor receptionate de Compania de Apa Arad in anul 2018 si declararea lor de interes public local;

4.PROIECT DE HOTARÂRE–privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin Actul Aditional nr. 12;

5.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Contului de executie al bugetului local al comunei Moneasa la 30.06.2019;

6.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Moneasa, Sectiunea Dezvoltare, pentru finantare PUG, cu suma de 7000 lei.

7.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

ANUNT CONCURS – funcţiii publice de execuţie vacante de POLITISTI LOCALI, clasa III, grad profesional DEBUTANTI din cadrul Compartimentului de Politie Locala

Nr.1946 din 15.07.2019

ANUNT CONCURS

Primaria comunei Moneasa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţiii publice de execuţie vacante de POLITISTI LOCALI, clasa III, grad profesional DEBUTANTI din cadrul Compartimentului de Politie Locala al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei Moneasa, judetul Arad

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

Condiții specifice:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– cunoştinţe operare calculator – nivel mediu;

(mai mult…)

Proiectul ordinii de zi al ședinței de îndată a C.L. Moneasa din 02.07.2019

 

Nr. 1832 din 01.07.2019

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei de indata a Consiliului Local, din data de 02.07.2019 orele 13,00

1.PROIECT DE HOTARARE–privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii pentru stabilirea funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Moneasa judetul Arad

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN