Anunț – şedinţa extraordinară a Consiliului Local Moneasa din 26.07.2024, ora 14,00

Nr. 627 din 23.07.2024

ANUNŢ

Aducem la cunostinta persoanelor interesate că în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Moneasa din 26.07.2024, ora 14,00 se vor dezbate următoarele Proiecte de Hotărâri care fac obiectul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală:

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea procesului verbal încheiat în ședinta anterioară extraordinară a Consiliului Local Moneasa din data de 17.05.2024; INITIATOR-PRIMAR

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea preşedintelui de şedinţă- INITIATOR-PRIMAR

 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 26.06.2024- INITIATOR-PRIMAR.

 4. HOTĂRÂRE privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 41 din 06. 06. 2024 privind rectificarea bugetului local al Comunei Moneasa pe trimestrul II al anului 2024INITIATOR-PRIMAR

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moneasa pe trimestrul II al anului 2024- INITIATOR-PRIMAR

 6. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.35 din data 19.04.2024 pentru implementarea proiectului ,, ACHIZITIE UTILAJ PENTRU INTETINEREA DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MONEASA, JUDETUL ARAD

 7. Analiză cereri adresate Consiliului local, interpelări, propuneri, prezentare activitate executiv Primărie

In perioada 23.07.2024 – 26.07.2024 inclusiv persoanele fizice si asociatiile legal constituite interesate, vor putea depune în scris la sediul Primăriei Moneasa propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate.

Persoana din cadrul Primăriei desemnata ca fiind responsabila pentru relatia cu societatea civila care va primi propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate este Secretarul general al comunei Moneasa.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

SÎNZIANA MIHAELA PETRIŞOR

citește mai departe

Anunț referitor la şedinţa ordinară a Consiliului Local Moneasa din 26.06.2024

Nr. 563 din 20.06.2024

ANUNŢ

Aducem la cunostinta persoanelor interesate că în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moneasa din 26.06.2024, ora 14,00 se vor dezbate următoarele Proiecte de Hotărâri care fac obiectul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală:

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea procesului verbal încheiat în ședinta anterioară extraordinară a Consiliului Local Moneasa din data de 17.05.2024; INITIATOR-PRIMAR

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea preşedintelui de şedinţă- INITIATOR-PRIMAR

 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 26.06.2024- INITIATOR-PRIMAR.

 4. HOTĂRÂRE privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 41 din 06. 06. 2024 privind rectificarea bugetului local al Comunei Moneasa pe trimestrul II al anului 2024INITIATOR-PRIMAR

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moneasa pe trimestrul II al anului 2024- INITIATOR-PRIMAR

 6. Analiză cereri adresate Consiliului local, interpelări, propuneri, prezentare activitate executiv Primărie

In perioada 20.06.2024 – 26.06.2024 inclusiv persoanele fizice si asociatiile legal constituite interesate, vor putea depune în scris la sediul Primăriei Moneasa propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate.

Persoana din cadrul Primăriei desemnata ca fiind responsabila pentru relatia cu societatea civila care va primi propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate este Secretarul general al comunei Moneasa.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

SÎNZIANA MIHAELA PETRIŞOR

citește mai departe

Anunț – şedinţa extraordinară a Consiliului Local Moneasa din 17.05.2024

CONSILIUL LOCAL MONEASA

Nr.464 din 13.05.2024

ANUNŢ

Aducem la cunostinta persoanelor interesate că în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Moneasa din 17.05.2024, ora 13,00 se vor dezbate următoarele Proiecte de Hotărâri care fac obiectul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală:

1. HOTĂRÂRE-proiect, privind aprobarea procesului verbal încheiat în ședinta anterioară ordinară a Consiliului Local Moneasa din data de 19.04.2024- INITIATOR-PRIMAR

2. HOTĂRÂRE- proiect privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 17.05.2024- INITIATOR-PRIMAR

3. HOTĂRÂRE -proiect privind  aprobarea completării strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei Moneasa, judeţul Arad, pe perioada 2021-2027 – INITIATOR-PRIMAR

4. .Analiză cereri adresate Consiliului local, interpelări, propuneri, prezentare activitate executiv Primărie

In perioada 13.05.2024 – 17.05.2024 inclusiv persoanele fizice si asociatiile legal constituite interesate, vor putea depune în scris la sediul Primăriei Moneasa propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate.

Persoana din cadrul Primăriei desemnata ca fiind responsabila pentru relatia cu societatea civila care va primi propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate este Secretarul general al comunei Moneasa.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

SÎNZIANA MIHAELA PETRIŞOR

citește mai departe

Anunț referitor la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Moneasa din 01.03.2024

Nr.255 din 26.02.2024

ANUNŢ

Aducem la cunostinta persoanelor interesate că în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Moneasa din 01.03.2024, ora 13,00 se vor dezbate următoarele Proiecte de Hotărâri care fac obiectul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală:

1. HOTĂRÂRE-proiect, privind aprobarea procesului verbal încheiat în ședinta anterioară ordinară a Consiliului Local Moneasa din data de 09.02.2024- INITIATOR-PRIMAR

2. HOTĂRÂRE- proiect privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 31.03.2023- INITIATOR-PRIMAR

3. HOTĂRÂRE -proiect privind  elaborarea de programe de actiune comunitara destinate prevenirii si combaterii riscului de saracie si excluziune sociala – INITIATOR-PRIMAR

4 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, Județul Arad ADISIGD Arad din Zona 4 a județului Arad, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 4INITIATOR-PRIMAR

5. .Analiză cereri adresate Consiliului local, interpelări, propuneri, prezentare activitate executiv Primărie

In perioada 26.02.2024 – 01.03.2024 inclusiv persoanele fizice si asociatiile legal constituite interesate, vor putea depune în scris la sediul Primăriei Moneasa propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate.

Persoana din cadrul Primăriei desemnata ca fiind responsabila pentru relatia cu societatea civila care va primi propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate este Secretarul general al comunei Moneasa.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

SÎNZIANA MIHAELA PETRIŞOR

citește mai departe

Anunț – ședinţa ordinară a Consiliului Local Moneasa din 26.01.2024, ora 14,00

Nr.106 din 19.01.2024

ANUNŢ

Aducem la cunostinta persoanelor interesate că în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moneasa din 26.01.2024, ora 14,00 se vor dezbate următoarele Proiecte de Hotărâri care fac obiectul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală:

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea procesului verbal încheiat în ședinta anterioară extraordinară a Consiliului Local Moneasa din data de 29.12.2023; INITIATOR-PRIMAR

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 26.01.2024; INITIATOR-PRIMAR.

 3. HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Moneasa, doamna Petrişor Sînziana-Mihaela, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 INITIATOR-PRIMAR

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile finanțate din bugetul local pentru anul 2023 INITIATOR-PRIMAR.

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în Comuna Moneasa și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice/gaze naturale INITIATOR-PRIMAR.

 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizației aferent anului 2024 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad INITIATOR-PRIMAR.

 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad – Operarea Depozitului de deșeuri nepericuloase Arad, componenta eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale reziduale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum, a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor si a deșeurilor ce nu pot fi valorificate din deșeurile voluminoase, deșeurile textile și deșeurile provenite de la evenimente la depozitul de deşeuri nepericuloase din Aria Delegării INITIATOR-PRIMAR.

 8. HOTĂRÂRE privind declararea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în domeniul public al Comunei Moneasa şi predarea acestora în concesiune către operatorul Compania de Apă Arad S.A. în a cărui contabilitate au fost înregistrate în anul 2022- INITIATOR-PRIMAR

 9. Analiză cereri adresate Consiliului local, interpelări, propuneri, prezentare activitate executiv Primărie

In perioada 19.01.2024 – 26.01.2024 inclusiv persoanele fizice si asociatiile legal constituite interesate, vor putea depune în scris la sediul Primăriei Moneasa propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate.

Persoana din cadrul Primăriei desemnata ca fiind responsabila pentru relatia cu societatea civila care va primi propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate este Secretarul general al comunei Moneasa.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

SÎNZIANA MIHAELA PETRIŞOR

citește mai departe

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support