Anunț – PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 28.06.2022 orele 14:00

Nr. 1650 din 27.06.2022

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală Primarul comunei Moneasa dl. Herbei Ioan Nutu aduce la cunoștință publică următoarele Proiecte de Hotărâre ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al Comunei Moneasa în ședință ordinară din data de 28.06.2022, orele 14:00 în Sala de sedinte a Consiliului Local Moneasa:

1.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului-verbal încheiat în sedinta extraordinara anterioară din data de 08.06.2022;

2.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 28.06.2022;

3.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea unui acord de principiu în vederea demarării procedurilor legale pentru concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 24,3 ha, formată din 3 loturi, din domeniul privat al comunei Moneasa din zona Butușeasca;

4.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea indicatorilor tehmico – economici și a devizului general precum si participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: ,,stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în localități” pentru proiectul „AMPLASARE STAȚIE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA MONEASA, JUDETUL ARAD;

5.Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare).

Începând cu data de 27.06.2022 la intrarea în Primăria Comunei Moneasa și pe site-ul Primăriei Moneasa sunt afişate Proiectele de Hotărâre mai sus menționate.

La registratura Primăriei Comunei Moneasa cei interesaţi pot depune în scris sau pe adresa de e-mail primariamoneasa@gmail.com recomandări, sugestii şi opinii privind conținutul Proiectelor de Hotărâre.

Sugestiile și propunerile dumneavoastră vor fi prezentate în cadrul ședinței Consiliului local Moneasa.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 27.06.2022, între orele 8:00-16:00.

Cei interesați pot solicita în scris și pot primii copii contra cost după aceste acte.

Prezentul anunț a fost afișat azi 27.06.2022 pe site-ul propriu antemenționat și la avizierul Primăriei comunei Moneasa.

PRIMAR,

HERBEI IOAN NUTU


Nr. 1622 din 23.06.2022

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 28.06.2022 orele 14:00

1.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului-verbal încheiat în sedinta extraordinara anterioară din data de 08.06.2022;

2.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 28.06.2022;

3.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea unui acord de principiu în vederea demarării procedurilor legale pentru concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 24,3 ha, formată din 3 loturi, din domeniul privat al comunei Moneasa din zona Butușeasca;

4.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea indicatorilor tehmico – economici și a devizului general precum si participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: ,,stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în localități” pentru proiectul „AMPLASARE STAȚIE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA MONEASA, JUDETUL ARAD;

5.Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare).

Întocmit,

SECRETAR GENERAL DELEGAT UAT,

AMALIA DENISA CONTA

Proiectul ordinii de zi modificat al sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 24.03.2022, orele 14:00

Nr. 825 din 23.03.2022

                                              

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI MODIFICAT

 

A sedintei  ordinare  a Consiliului Local  din data de 24.03.2022, orele 14:00

1.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal  încheiat în sedinta extraordinara din data de 18.02.2022;

2.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal  încheiat în sedinta extraordinara de indata din data de 07.03.2022;

3.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare  a Consiliului Local Moneasa din data de 24.03.2022;

4.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Moneasa pentru anul 2022;

5.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Programului achizitiilor directe intocmite pentru anul 2022;

6.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea trecerii terenului in suprafata 500 mp situat in CF 301143 din domeniul privat al comunei Moneasa in domeniul public al comunei Moneasa judetul Arad;

7.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea stabilirii cotelor de carburanti pentru autovehicule si utilajele din dotarea proprie a comunei Moneasa;

8.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea pretului de vanzare  a materialului lemnos catre locuitorii comunei Moneasa pentru anul 2022;

9.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Moneasa în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea cotizației pe anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;

 

10.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea acordarii unui împrumut în valoare  410 000 lei pentru o perioadă de 1 la 3 ani în vederea asigurării finanţării obiectivului de investiţii de interes public local „Achizitie solutie de e-administrare si buldoexcavator in comuna Moneasa”;

  1. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Proiectului Ordinii de Zi modificat al sedintei ordinare din 24.03.2022;
  2. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea retragerii comunei Moneasa judetul Arad din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;
  3. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea acordarii unui împrumut pentru Proiectul „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”;

14.Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare).

 

 

 

Întocmit,

SECRETAR GENERAL AL UAT

PUIE IOAN

 

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI şi LOCUINȚELOR

 

Începând cu data de 14 Martie 2022, începe autorecenzarea online.

Completarea formularului se poate face pe site-ul www.recensamantromania.ro.

Autorecenzarea asistată se desfășoară la sediul Primăriei Moneasa în intervalul orar :

  • 10-18
  • 18-21(autorecenzare teren)

Persoana de contact :

– Sîrb David

– nr. telefon : 0756090392

 

Primar

Herbei Ioan Nuțu

(mai mult…)

Anunț – transparență ședință C.L. Moneasa din 18.02.2022

Nr. 419 din 15.02.2022

A N U N Ț

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală  Primarul comunei Moneasa dl. Herbei Ioan Nutu aduce la cunoștință publică următoarele Proiecte de Hotărâre ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al Comunei Moneasa  în ședință ordinară din data de 18.02.2022, orele 14,00 în Sala de sedinte a Consiliului Local Moneasa: (mai mult…)