Proiect ordine de zi pentru ședința extraordinară a C.L. Moneasa din 11.01.2018

Nr.38 din 09.01.2018

PROIECTUL ORDINII DE ZI

A sedintei extraordinare a Consiliului Local, din data de 11.01.2018

Art.1.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea suplimentarii si solicitarii sumei de 677840 lei, cuTVA inclus, de la MDRAP, precum si a Comisiei de evaluare a acestei sume necesare, finalizarii lucrarilor de amenajare, a Parcului din statiunea Moneasa

Art.2.PROIECT DE HOTARARE – privind modificarea Organigramei si aprobarea Statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Moneasa, judeţul Arad .

Materialele sunt prezentate de catre Primar , HERBEI IOAN NUȚU

INTOCMIT

SECRETAR- PUIE IOAN