Proiectul ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local din data de 23.02.2018

Nr.368 din 19.02.2018

PROIECTUL ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 23.02.2018.

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea bugetului comunei Moneasa, pe anul 2018;

2.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea stabilirii si sanctionarii unor contraventii pe raza UAT Moneasa;

3.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea salarizarii personalului contractual din cadrul SC „PIETRARUL CODRU MOMA” SRL MONEASA;

4.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al comunei Moneasa;

5.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea tarifelor pe anul 2018, pentru serviciile executate, de SC „PIETRARUL CODRU MOMA” SRL MONEASA;

6.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea trecerii din domeniul public al statului, a unor terenuri, in domeniul privat al comunei Moneasa;

7.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea modificarii Organigramei si aprobarea Statului de functii al Aparatului de specialitate a Primarului comunei Moneasa;

8.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN