Borderou de notare a rezultatelor finale ale concursurilor organizate în data de 06.03.2018

COMUNA MONEASA

JUDEŢUL ARAD

NR.  519 DIN 06.03.2018

Borderou de notare a rezultatelor finale ale concursurilor organizate în data de

06.03.2018

Nume şi prenume candidat

Punctajul final obţinut la proba scrisă

Punctajul final obţinut la interviu

Punctajul final

Admis/ Respins

BRADICEAN MARIANA-consilier superior-Compartimentul contabilitate

95

95

95

Admis

STANCU AMALIA DENISA- consilier juridic debutant-Compartimentul juridic

90

90

90

Admis

COMISIA DE CONCURS:

 

 

Preşedinte:

Ciupertea Adela Irina

Membri:

Cosma Mareta

Feier Adela

 

Întocmit: Puie Ioan , secretar comisie

Afişat azi 07.03.2018, orele 08,00