PROIECTUL ORDINII DE ZI al sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 24.05.2018

Nr. 1186 din 17.05.2018

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 24.05.2018.

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Moneasa, pentru anul 2018;

2.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Extindere Magistrala Gaz – Valea Crisului Alb”;

3.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 4;

4.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea inregistrarii terenului, in suprafata de 24,33 ha, in proprietate privata a comunei Moneasa si diminuarea acesteia, din CF nr.69, nr.top 14/2/1/1 in suprafata totala de 34,53ha;

5. PROIECT DE HOTARARE- privind angajarea unui aparator ales si incheierea unui contract de asistenta juridica, in procesul civil, aflat pe rolul instantei de judecata, contra SC DAN&NICK SRL ORADEA;

6.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea contului de executie la 31.12.2017 si la 31.03.2018;

7.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN