Borderou de notare a rezultatelor finale ale concursului organizat în data de 10.12.2018

NR. 3209 DIN 10.12.2018

Nume şi prenume candidat Punctajul final obţinut la proba scrisă Punctajul final obţinut la interviu Punctajul final Admis/ Respins
SICOE DAN TRAIAN – administrator public

94 puncte

94 puncte
94puncte
Admis

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: Groza Raul Gicu
Membri: Paiusan Emilia Feier Adela


Întocmit: Puie Ioan , secretar comisie

Afişat azi 10.12.2018, orele 13,30