Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din data de 13.12.2018

Nr. 3228 din 10.12.2018

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea stabilirea impozitelor si taxelorlocale pentru anul 2019;

2. PROIECT DE HOTARARE-privind stabilirea si aprobarea tarifelor ce vor fiaplicate în anul 2019 la SC „PIETRARUL CODRU MOMA”SRL al cărei acționar majoritar este comuna Moneasa

3.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea pretului de vanzare a materialuluilemnos catre locuitorii comunei Moneasa pentru anul 2019;

4.PROIECT DE HOTARARE-privind stabilirea in sarcina Asociatiei de DezvoltareIntercomunitara in Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Arad arespectarii prevederilor OUG nr.74/2018 si a Legii nr.101/2006republicata

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE-privind aprobarea Regulamentului de organizare şifuncţionare a Consiliului Local al comunei Moneasa;

6.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Aparatului de specialitate al Primarului comunei Moneasa;

7.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea initierii procedurii de aderare a unitatii administrativ teritoriale Comuna Moneasa la Asociatia deDezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad;

8.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN