Noul proiect al ordinii de zi pentru sedinta ordinară a Consiliului Local din 15.04.2019

Nr. 1128 din 15.04.2019

NOUL PROIECT

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 15.04.2019, orele 14,00

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea bugetului local al comunei Moneasa pentru anul 2019;

2.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea primei intabulari in Cartea Funciara a Bazei Sportive Moneasa, in suprafata de 9176 mp situat in intravilanul comunei Moneasa, judetul Arad;

3.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea aderarii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare – Judetul Arad;

4.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea actualizarii Devizului general la obiectivul de investitii „Modernizare strazi in comuna Moneasa, judetul Arad” ca efect al prevederilor OUG nr.114/2018;

5.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea infiintarii Politiei Locale la nivelul comunei Moneasa, judetul Arad;

6.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN