Proiectul ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local, din data de 19.07.2019, orele 14,00

Nr. 2027 din 18.07.2019

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local, din data de 19.07.2019, orele 14,00

1.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea primei intabulari in Cartea Funciara a terenurilor din localitatea Moneasa, judetul Arad in suprafata totala de 13008 mp situat in intravilanul comunei Moneasa judetul Arad;

2.PROIECT DE HOTARÂRE-privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in intravilan, domeniul privat al comunei Moneasa, in suprafata totala de 3867 mp din CF 300778 Moneasa si vanzarea loturilor rezultate conform Legii nr. 50/1991;

3.PROIECT DE HOTARÂRE–privind aprobarea situatiei bunurilor receptionate de Compania de Apa Arad in anul 2018 si declararea lor de interes public local;

4.PROIECT DE HOTARÂRE–privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin Actul Aditional nr. 12;

5.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Contului de executie al bugetului local al comunei Moneasa la 30.06.2019;

6.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Moneasa, Sectiunea Dezvoltare, pentru finantare PUG, cu suma de 7000 lei.

7.Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support