Anunț organizare concurs de recrutare – funcție publică de execuție vacantă – polițist local – cls.III, gr.prof. debutant

descarcă anunțul în format PDF

Nr. 2534 din 09.09.2019

ANUNT CONCURS

Primaria comunei Moneasa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de POLITIST LOCAL clasa III grad profesional DEBUTANT din cadrul Compartimentului de Politie Locala al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei Moneasa, judetul Arad.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţiile prevăzute de art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Condiții specifice:

– studii necesare: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat;

– cunoştinţe operare calculator – nivel mediu, dovedite cu documente care sa ateste detinerea acestor competente, emise in conditiile legii.

Concursul se va organiza la sediul Primariei comunei Moneasa, judetul Arad, in data de 09 octombrie 2019, orele 10,00 – proba scrisa;

Interviul se va sustine de regula in termen de 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise;

Dosarele se vor depune în perioada 09-30.09.2019 la sediul Primariei Moneasa, judetul Arad;

Selecţia dosarelor se va face in maxim 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

Date de contact:secretar comisie – dl. Puie Ioan – tel. 0748 889199, e-mail – primariamoneasa@gmail.com

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele.

-dosar plic;

-formularul de inscriere prevazut de H.G. 611/2008 (Anexa 3);

-copia actului de identitate (conform cu originalul);

-copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari( conform cu originalul);

-copia carnetului de muncă sau după caz, adeverintele care atesta vechimea în munca(conform cu originalul);

-cazier judiciar;

-adeverinta care să ateste starea de sanatate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior, derularii concursului de către unitatile sanitare abilitate;

-declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Bibliografia necesară ocupării funcţiei publice este următoarea:

-Constitutia Romaniei;

-OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

-Legea nr.155/2010 a Politiei locale, republicata;

-Hotarirea nr. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;

-Legea nr.60/1991 – privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.61/1991 – pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-HG nr.1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale;

-OUG nr.2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Codul Penal – Infractiunea – art.15-17;Incaierarea – art.198;Furtul – art.228;Furtul calificat – 229;Distrugerea – art.253;Distrugerea calificata – art.254; Distrugerea din culpa – art.255;Ultrajul – art.257;Infractiuni de serviciu – art.295-309;Infractiuni de coruptie -art.289-294;Infractiuni contra ordinii si linistii publice – art.367-375;

-OUG nr.195/2002 – privind circulatia pe drumurile publice, republicata si actualizata;

-Hotararea nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Notă: Orice referire la forma republicată indică ultima republicare din Monitorul Oficial, urmată sau nu de modificări şi completări ulterioare, în vigoare la data concursului.

PRIMAR, 

HERBEI IOAN NUTU 

SECRETAR,

PUIE IOAN

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support