Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a C.L. Moneasa din 23.09.2019, ora 14.00

Nr.2646 din 19.09.2019

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 23.09.2019, orele 14,00

1. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 23.09.2019;

2. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta anterioara din data de 22.08.2019;

3. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Noului Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local Moneasa(art.632 Noul Cod);

4. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a întreţinerii terenurilor şi curţilor, a prevenirii incendiilor, precum şi a protecţiei mediului în comuna Moneasa, judetul Arad;

5. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru stabilirea funcţiilor publice si contractuale din cadrul Aparatului de specialitate

al Primarului comunei Moneasa, judetul Arad(art.628 Noul Cod);

6. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad prin Actul Aditional nr. 9/2019;

7. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea revocarii HCL nr. 77 din 22.08.2019 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al comunei Moneasa si prima intabulare a terenului situat in intravilanul comunei Moneasa in CF nr.300750 in suprafata de 1764 mp;

8. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea intocmirii Proiectului Studiului de fezabilitate pentru infiintare distributie gaze naturale in comuna Moneasa cu satul apartinator Ranusa judetul Arad;

9. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea rectificarii bugetare la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local Moneasa;

10. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea constituirii fondului de conservare si regenerare a padurilor cu privire la procentul aplicat la volumul de masa lemnoasa autorizat in 2019.

11. Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support