Anunț

Nr. 1808 din 16.07.2021

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală Primarul comunei Moneasa dl. Herbei Ioan Nutu aduce la cunoștință publică următoarele Proiecte de Hotărâre ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al Comunei Moneasa în ședință ordinară din data de 22.07.2021, orele 14,00 în Sala de sedinte a Consiliului Local Moneasa:

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea alegerii Presedintelui de sedinta;

2. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta extraordinara din data de 18.06.2021;

3. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 22.07.2021;

4. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea rectificarii bugetare a bugetului local al comunei Moneasa;

5. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Moneasa pentru anul 2021;

6. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Programului achizitiilor directe a comunei Moneasa pentru anul 2021;

7. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea revocarii partiale a HCL nr. 20 din 19.03.2021;

8. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii pentru stabilirea funcţiilor publice si contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Moneasa, judetul Arad;

9. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale „Gheorghe Groza” din localitatea Moneasa judetul Arad;

10. Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare);

Începând cu data de 19.07.2021 la intrarea în Primăria Comunei Moneasa și pe site-ul Primăriei Moneasa sunt afişate Proiectele de Hotărâre mai sus menționate.

La registratura Primăriei Comunei Moneasa cei interesaţi pot depune în scris sau pe adresa de e-mail primariamoneasa@gmail.com recomandări, sugestii şi opinii privind conținutul Proiectelor de Hotărâre.

Sugestiile și propunerile dumneavoastră vor fi prezentate în cadrul ședinței Consiliului local Moneasa.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 19.07. 2021, între orele 8,00-16,00.

Cei interesați pot solicita în scris și pot primii copii contra cost după aceste acte.

Prezentul anunț a fost afișat azi 16.07.2021 pe site-ul propriu antemenționat și la avizierul Primăriei comunei Moneasa.

PRIMAR,

HERBEI IOAN NUTU

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support