RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ INSPECTOR CLASA I – FONDURI EUROPENE

PRIMARIA COMUNEI MONEASA

JUDETUL ARAD

Nr. 2292 din 02.09.2021

Anexa nr. II B

RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI

Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează examenul2:

  1. INSPECTOR CLASA I – FONDURI EUROPENE

Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor: 19.08.2021

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. ANDRESI BENIAMIN

ADMIS

Observaţii formulate de către membrii comisiei:

NU ESTE CAZUL

Informaţii privind proba scrisă

Data şi ora desfăşurării probei scrise: 02.09.2021, orele 10,00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:

NU ESTE CAZUL

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

1. ANDRESI BENIAMIN

79 puncte

admis

Informaţii privind interviul

Data şi ora desfăşurării interviului: 02.09.2021, orele 11,20

Probleme intervenite pe durata desfăşurării interviului:

NU ESTE CAZUL

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul

1.

78 puncte

admis

Rezultatul final al concursului

Funcţia: INSPECTOR FONDURI EUROPENE

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul

1. ANDRESI BENIAMIN

78,5 puncte

admis

Comisia de examen:

Semnătura:

1.MARC IOAN – PRESEDINTE

2.SODINCA MARIUS CRISTIAN -MEMBRU

3.PAIUSAN EMILIA -MEMBRU

Secretarul comisiei: PUIE IOAN

Semnătura:

1 se va completa de către secretarul comisiei de concurs

2 Se vor menţiona: denumirea funcţiei publice, gradul profesional şi compartimentul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care este prevăzut postul

 se va completa cu menţiunea „admis”, respectiv „respins”