Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 14.10.2021 orele 14:00

Nr. 2520 din 12.10.2021

ANUNŢ

Aducem la cunostinta persoanelor interesate ca în sedinta extraordinara a Consiliului Local Moneasa din 14.10.2021 se vor dezbate următoarele Proiecte de Hotarare care face obiectul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica locala:

1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea alegerii Presedintelui de sedinta;

2.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta ordinara din data de 22.07.2021;

3.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta ordinara din data de 30.08.2021;

4.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta extraordinara de indata din data de 02.09.2021;

5. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 14.10.2021;

6.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea mandatarii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;

7.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea schimbarii titularului de inchiriere a Contractului de inchiriere nr. 827 din 22.06.2021 respectiv trecerea acestuia de pe Cabinet Medical de Medicina Dentara Dr. Teodora Ciausu pe SC Sordent SRL asociat unic Dl Popovici Sorin cu sediul in localitatea Moneasa nr. 167 B;

8.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea prelungirii inchirierii lacului si a zonei de agrement in suprafata de 8528 mp situat in CF 300382 – Moneasa top 333/a judetul Arad;

9.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea cuprinderii in amenajament sivic a suprafetei de 115 ha teren pasune cu vegetatie forestiera;

10.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea și stabilirea pretului de pornire al licitatiei pentru masa lemnoasa din fondul forestier al UAT Moneasa;

11.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea rectificarii bugetare a bugetului de venituri si cheltuieli a comunei pe anul 2021;

12. Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare).

In perioada 12.10.2021 – 14.10.2021 inclusiv persoanele fizice si asociatiile legal constituite interesate, vor putea depune în scris la sediul Primăriei Moneasa propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate.

Persoana din cadrul Primăriei desemnata ca fiind responsabila pentru relatia cu societatea civila care va primi propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate este Secretarul general al comunei Moneasa.

PRIMAR,

HERBEI IOAN NUTU

Nr. 2518 din 12.10.2021

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 14.10.2021 orele 14:00

1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea alegerii Presedintelui de sedinta;

2.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta ordinara din data de 22.07.2021;

3.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta ordinara din data de 30.08.2021;

4.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta extraordinara de indata din data de 02.09.2021;

5. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 14.10.2021;

6.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea mandatarii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;

7.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea schimbarii titularului de inchiriere a Contractului de inchiriere nr. 827 din 22.06.2021 respectiv trecerea acestuia de pe Cabinet Medical de Medicina Dentara Dr. Teodora Ciausu pe SC Sordent SRL asociat unic Dl Popovici Sorin cu sediul in localitatea Moneasa nr. 167 B;

8.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea prelungirii inchirierii lacului si a zonei de agrement in suprafata de 8528 mp situat in CF 300382 – Moneasa top 333/a judetul Arad;

9.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea cuprinderii in amenajament sivic a suprafetei de 115 ha teren pasune cu vegetatie forestiera;

10.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea și stabilirea pretului de pornire al licitatiei pentru masa lemnoasa din fondul forestier al UAT Moneasa;

11.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea rectificarii bugetare a bugetului de venituri si cheltuieli a comunei pe anul 2021;

12. Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare).

Întocmit,

SECRETAR GENERAL,

PUIE IOAN

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support