Aducere la cunoștință publică următoarele Proiecte de Hotărâre ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al Comunei Moneasa în ședință ordinară din data de 25.11.2021

Nr. 2940 din 19.11.2021

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală Primarul comunei Moneasa dl. Herbei Ioan Nutu aduce la cunoștință publică următoarele Proiecte de Hotărâre ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al Comunei Moneasa în ședință ordinară din data de 25.11.2021, orele 14,00 în Sala de sedinte a Consiliului Local Moneasa:

1.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta extraordinara din data de 14.10.2021;

2.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta extraordinara de indata din data de 03.11.2021;

3.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 25.11.2021;

4.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea mandatarii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, avizarea Caietului de sarcini și Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019;

5.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantului Comunei Moneasa în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;

6.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Moneasa la Sectiunea Functionare – Capitolul Administratie publica locala pe anul 2021.

7.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Planului de servicii sociale a comunei Moneasa judetul Arad pe anul 2022;

8.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Delegarii prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 – ZONA 3; LOT 2- ZONA 4, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 – ZONA 3; LOT 2- ZONA 4;

9.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea angajarii unui aparator ales si incheierea unui Contract de asistenta juridica cu Primaria Moneasa in vederea recuperarii unor creante datorate in baza Contractelor incheiate si aflate in derulare de catre agenti economici avand ca obiect vanzarea masei lemnoase;

10.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Moneasa in domeniul public al comunei Moneasa a unui teren în suprafață totala de 1797 mp situat in intravilan în CF 300777 Moneasa si darea in administrare Consiliului Judetean Arad;

11.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea concedierii domnului Brad Marius din functia de administrator la SC Pietraru Codru Moma SRL;

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea și stabilirea pretului de pornire a licitatiei pentru masa lemnoasa din fondul forestier al UAT Moneasa;

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între UAT Comuna Moneasa și Arhiepiscopia Aradului;

14.Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare).

Începând cu data de 19.11.2021 la intrarea în Primăria Comunei Moneasa și pe site-ul Primăriei Moneasa sunt afişate Proiectele de Hotărâre mai sus menționate.

La registratura Primăriei Comunei Moneasa cei interesaţi pot depune în scris sau pe adresa de e-mail primariamoneasa@gmail.com recomandări, sugestii şi opinii privind conținutul Proiectelor de Hotărâre.

Sugestiile și propunerile dumneavoastră vor fi prezentate în cadrul ședinței Consiliului local Moneasa.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 22.11.2021, între orele 8,00-16,00.

Cei interesați pot solicita în scris și pot primii copii contra cost după aceste acte.

Prezentul anunț a fost afișat azi 19.11.2021 pe site-ul propriu antemenționat și la avizierul Primăriei comunei Moneasa.

PRIMAR,

HERBEI IOAN NUTU

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support