ANUNȚ: Proiecte de Hotărâre ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al Comunei Moneasa în ședință ordinară din data de 17.01.2022

Nr. 108 din 13.01.2022

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală  Primarul comunei Moneasa dl. Herbei Ioan Nutu aduce la cunoștință publică următoarele Proiecte de Hotărâre ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al Comunei Moneasa  în ședință ordinară din data de 17.01.2022, orele 13,00 în Sala de sedinte a Consiliului Local Moneasa:

1.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal  încheiat în sedinta ordinara din data de 13.12.2021;

2.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare  a Consiliului Local Moneasa din data de 17.01.2022;

3.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Moneasa judetul Arad pentru anul scolar 2022 – 2023;

4.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a Gestiunii de alimentare cu apa si de canalizare prin Actul Aditional nr.16;

5.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Arad pe anul 2022;

     6.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea rezilierii Contractului de imprumut de folosinta -comodat nr. 155 din 22.01.2018 incheiat intre UAT Moneasa si SC Pietrarul Codru Moma SRL;

7.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea angajarii unui aparator ales  si  incheierea unui  contract  de asistenta juridica  cu Primaria Moneasa versus Rusu Florin;

8.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea angajarii unui aparator ales  si  incheierea unui  contract  de asistenta juridica  cu Primaria Moneasa versus Brad Marius;

9.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de Functii din cadrul Aparatului de specialitate a Primarului comunei Moneasa judetul Arad;

10.PROIECT DE HOTARARE  initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea modificarii HCL nr. 49 din 27.07.2017 referitoare la  salarizarea personalului Primariei comunei Moneasa;

11.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Contului de executie la data de 31.12.2021;

12.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea întocmirii noului Amenajament silvic pentru proprietatea publică a comunei Moneasa judetul Arad;

13.Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare).

 

   Începând cu data de 13.01.2022 la intrarea în Primăria Comunei Moneasa și pe site-ul Primăriei Moneasa sunt  afişate Proiectele de Hotărâre mai sus menționate.

   La registratura Primăriei Comunei Moneasa cei interesaţi pot depune în scris sau pe adresa de e-mail primariamoneasa@gmail.com  recomandări, sugestii şi opinii privind conținutul Proiectelor de Hotărâre.

   Sugestiile și propunerile dumneavoastră vor fi prezentate în cadrul ședinței Consiliului local Moneasa.

 Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 13.01.2022, între orele 8,00-16,00.

  Cei interesați pot solicita în scris și pot primii copii contra cost după aceste acte.

   Prezentul anunț a fost afișat azi 13.01.2022 pe site-ul propriu antemenționat și la avizierul Primăriei comunei Moneasa.

 

 

PRIMAR,

HERBEI  IOAN  NUTU

 

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support