Anunț – ședința ordinară a C.L. Moneasa din data de 09.02.2022 ora 14.00

Nr. 278 din 04.02.2022

A N U N Ț

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală  Primarul comunei Moneasa dl. Herbei Ioan Nutu aduce la cunoștință publică următoarele Proiecte de Hotărâre ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al Comunei Moneasa  în ședință ordinară din data de 09.02.2022, orele 14,00 în Sala de sedinte a Consiliului Local Moneasa:

1.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea alegerii Presedintelui de sedinta;

2.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal  încheiat în sedinta ordinara din data de 17.01.2022;

3.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare  a Consiliului Local Moneasa din data de 09.02.2022;

4.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea validarii mandatului de consilier local a doamnei  Zopota Geta din partea Partidului ProRomania;

5.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli a comunei Moneasa pe anul 2022;

6.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 9176 mp  situat in CF 301141 Moneasa din proprietatea Statului roman in proprietatea privata a comunei Moneasa;

7.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea primei intabulari in Cartea Funciara a terenului din localitatea  Moneasa,  judetul Arad in suprafata de  500  mp   situat  in  intravilanul  comunei Moneasa  judetul Arad;

8.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantului Consiliului Comunei Moneasa în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canalizare Arad privind aprobarea pretului la apa potabila si a tarifului la canalizare – epurare pentru intreaga arie de operare;

9.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în localitatea Moneasa judetul Arad”;

10.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea numirii Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru Secretarul General al comunei Moneasa judetul Arad pe anul 2021;

11.PROIECT DE HOTARARE initiat de Viceprimarul comunei Moneasa privind aprobarea înregistrarii  Primăriei Moneasa in Sistemul Național Electronic  de  Plată online a Taxelor si Impozitelor utilizând cardul bancar ( SNEP)  și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online;

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE initiat de Viceprimarul comunei Moneasa privind aprobarea inregistrarii audio – video a sedintelor Consiliul Local al comunei moneasa judetul Arad inclusiv dotarea tehnica pentru efectuarea inregistrarilor;

13.Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare).

  Începând cu data de 04.02.2022 la intrarea în Primăria Comunei Moneasa și pe site-ul Primăriei Moneasa sunt  afişate Proiectele de Hotărâre mai sus menționate.

   La registratura Primăriei Comunei Moneasa cei interesaţi pot depune în scris sau pe adresa de e-mail primariamoneasa@gmail.com  recomandări, sugestii şi opinii privind conținutul Proiectelor de Hotărâre.

   Sugestiile și propunerile dumneavoastră vor fi prezentate în cadrul ședinței Consiliului local Moneasa.

  Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 04.02.2022, între orele 8,00-16,00.

  Cei interesați pot solicita în scris și pot primii copii contra cost după aceste acte.

   Prezentul anunț a fost afișat azi 04.02.2022 pe site-ul propriu antemenționat și la avizierul Primăriei comunei Moneasa.

 

 

 

PRIMAR,

HERBEI  IOAN  NUTU

 

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support