Anunț – PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 28.06.2022 orele 14:00

Nr. 1650 din 27.06.2022

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală Primarul comunei Moneasa dl. Herbei Ioan Nutu aduce la cunoștință publică următoarele Proiecte de Hotărâre ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al Comunei Moneasa în ședință ordinară din data de 28.06.2022, orele 14:00 în Sala de sedinte a Consiliului Local Moneasa:

1.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului-verbal încheiat în sedinta extraordinara anterioară din data de 08.06.2022;

2.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 28.06.2022;

3.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea unui acord de principiu în vederea demarării procedurilor legale pentru concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 24,3 ha, formată din 3 loturi, din domeniul privat al comunei Moneasa din zona Butușeasca;

4.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea indicatorilor tehmico – economici și a devizului general precum si participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: ,,stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în localități” pentru proiectul „AMPLASARE STAȚIE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA MONEASA, JUDETUL ARAD;

5.Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare).

Începând cu data de 27.06.2022 la intrarea în Primăria Comunei Moneasa și pe site-ul Primăriei Moneasa sunt afişate Proiectele de Hotărâre mai sus menționate.

La registratura Primăriei Comunei Moneasa cei interesaţi pot depune în scris sau pe adresa de e-mail primariamoneasa@gmail.com recomandări, sugestii şi opinii privind conținutul Proiectelor de Hotărâre.

Sugestiile și propunerile dumneavoastră vor fi prezentate în cadrul ședinței Consiliului local Moneasa.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 27.06.2022, între orele 8:00-16:00.

Cei interesați pot solicita în scris și pot primii copii contra cost după aceste acte.

Prezentul anunț a fost afișat azi 27.06.2022 pe site-ul propriu antemenționat și la avizierul Primăriei comunei Moneasa.

PRIMAR,

HERBEI IOAN NUTU


Nr. 1622 din 23.06.2022

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 28.06.2022 orele 14:00

1.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului-verbal încheiat în sedinta extraordinara anterioară din data de 08.06.2022;

2.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 28.06.2022;

3.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea unui acord de principiu în vederea demarării procedurilor legale pentru concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 24,3 ha, formată din 3 loturi, din domeniul privat al comunei Moneasa din zona Butușeasca;

4.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea indicatorilor tehmico – economici și a devizului general precum si participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: ,,stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în localități” pentru proiectul „AMPLASARE STAȚIE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA MONEASA, JUDETUL ARAD;

5.Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare).

Întocmit,

SECRETAR GENERAL DELEGAT UAT,

AMALIA DENISA CONTA

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support