Anunț nr. 2691/12.08.2022

Nr. 2691/12.08.2022

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , Primarul Comunei Moneasa dl. Herbei Ioan Nuțu aduce la cunoștință publică următoarele Proiecte de Hotărâre ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Comunei Moneasa în ședința ordinara din data de 17.08.2022, orele 14.00 în sala de ședință a Consiliului Local Moneasa:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință INITIATOR-PRIMAR

2. Proiect de hotărâre privind Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 28 iunie 2022 -INITIATOR-PRIMAR

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 17 august 2022- INITIATOR-PRIMAR.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moneasa, pe anul 2022, la Sectiunea Dezvoltare -INITIATOR-PRIMAR

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare a agenţilor economici pe raza comunei Moneasa, judeţul Arad. INITIATOR-PRIMAR.

6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al Comunei Moneasa, în domeniul public al județului Arad-INITIATOR-PRIMAR

7. – Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii pentru prestarea /delegarea serviciului de iluminat public al Comunei Moneasa INITIATOR-PRIMAR

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui apărător ales și încheierea unor Contracte de asistență juridică cu Primăria Comunei Moneasa INITIATOR-PRIMAR

9.-Analiză cereri adresate Consiliului local, interpelări, propuneri, prezentare activitate executiv Primărie.

. Începând cu data de 12.08.2022 la intrarea în Primăria Comunei Moneasa şi pe site-ul Primăriei Moneasa sunt afișate Proiectele de Hotărâre mai sus menționate.

La registratura Primăriei Comunei Moneasa cei interesați pot depune in scris sau pe adresa de e-mail primariamoneasa@gmail.com recomandări , sugestii si opinii privind conținutul Proiectelor de Hotărâre.

Sugestiile si propunerile dumneavoastră vor fi prezentate in cadrul ședinței Consiliului Local Moneasa

Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de , între orele 8:00 – 16:00.

Cei interesați pot solicita în scris şi pot primii copii contra cost după aceste acte.

Prezentul anunț a fost afișat azi 12.08.2022 pe site-ul propriu antemenționat şi la avizierul Primăriei Comunei Moneasa.

PRIMAR,

HERBEI IOAN NUȚU

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support