Anunț – ședința ordinara din data de 03.03.2023, orele 13.00

invitatie 03.03. 2023.pdf

Nr. 305/27.02.2023

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , Primarul Comunei Moneasa dl. Herbei Ioan Nuțu aduce la cunoștință publică următoarele Proiecte de Hotărâre ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Comunei Moneasa în ședința ordinara din data de 03.03.2023, orele 13.00 în sala de ședință a Consiliului Local Moneasa:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE, privind aprobarea procesului verbal încheiat în ședinta anterioară ordinară a Consiliului Local Moneasa din data de 01.02.2023; INITIATOR-PRIMAR

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 03.03.2023; INITIATOR-PRIMAR

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE, privind aprobarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023 al Primariei comunei Moneasa INITIATOR-PRIMAR

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE, privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Moneasa INITIATOR-PRIMAR

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE, privind aprobarea demarării procedurilor privind vânzarea unor terenuri aflate în proprietatea privată ale comunei Moneasa INITIATOR-PRIMAR

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE, privind aprobarea participării Comunei MONEASA la programul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație și aprobarea proiectului “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE„GHEORGHE GROZA MONEASA” ȘI A STRUCTURII GRĂDINIȚA P.N. MONEASA, COMUNA MONEASA, JUDEȚUL ARAD”. INITIATOR-PRIMAR

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE, privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Moneasa, doamna Petrişor Sînziana-Mihaela, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.08.2022 – 31.12.2022 INITIATOR-PRIMAR

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE, privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna MONEASA este membru asociat INITIATOR-PRIMAR

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE, privind aprobarea modificării componenţei Consiliului Comunitar Consultativ şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ INITIATOR-PRIMAR

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE, privind aprobarea încheierii unui ACORD DE COOPERARE intre Comuna Moneasa, jud. Arad, Romania si Comuna Râfov, jud. Prahova, România INITIATOR-PRIMAR

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unei “Ȋnṭelegeri de cooperare intre comuna Moneasa, judetul Arad România si satul Cobîlea, raionul Șoldănești din Republica Moldova”INITIATOR-PRIMAR

12. RAPORTUL Primarului Comunei Moneasa privind situația economico-socială a Comunei Moneasa în anul 2022.

13. Analiză cereri adresate Consiliului local, interpelări, propuneri, prezentare activitate executiv Primărie

Începând cu data de 27.02.2023 la intrarea în Primăria Comunei Moneasa şi pe site-ul Primăriei Moneasa sunt afișate Proiectele de Hotărâre mai sus menționate.

La registratura Primăriei Comunei Moneasa cei interesați pot depune in scris sau pe adresa de e-mail primariamoneasa@gmail.com recomandări , sugestii si opinii privind conținutul Proiectelor de Hotărâre.

Sugestiile si propunerile dumneavoastră vor fi prezentate in cadrul ședinței Consiliului Local Moneasa

Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 27.02.2023, între orele 8:00 – 16:00.

Cei interesați pot solicita în scris şi pot primii copii contra cost după aceste acte.

Prezentul anunț a fost afișat azi 27.02.2023 pe site-ul propriu antemenționat şi la avizierul Primăriei Comunei Moneasa.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

SÎNZIANA-MIHAELA PETRIȘOR

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support