ANUNȚ DE LICITAȚIE ŞEDINŢA A DOUA – privind vanzarea, in bloc compact, a terenurilor in suprafata de 243.300 mp, terenuri situate in extravilan, categoria de folosinta „neproductiv”, proprietate privată a Comunei Moneasa

ANUNȚ DE LICITAȚIE

privind vanzarea, in bloc compact, a terenurilor in suprafata de 243.300 mp, terenuri situate in extravilan, categoria de folosinta „neproductiv”, proprietate privată a Comunei Moneasa

1.Informații generale privind vanzatorul: Comuna Moneasa, cod fiscal 3520164, str. Principala nr. 71, jud. Arad, tel. 0257-313010, fax. 0257-313026, email: primariamoneasa@gmail.com, cod poștal 307250.

2. Informații generale privind obiectul vanzarii: obiectul vanzarii îl reprezintă terenurile inscrise in CF 300725, 300726, 300727 situate in extravilan, categoria de folosinta neproductiv, proprietatea privată a Comunei Moneasa in suprafata totala de 243.300 mp in vederea realizarii de catre cumparator a dotarilor/amenajarilor necesare statiunii Monesa in scopul dezvoltarii din punct de vedere socio -economic, balneo-climateric, turistic, inclusiv dezvoltarea unui parc fotovoltaic care sa asigure energia necesara activitatilor de mai sus iar surplusul sa profite locuitorilor comunei.

3. Informații privind documentația de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, unde este cazul; data-limită pentru solicitarea clarificărilor

Pentru obtinerea documentatiei de atribuire persoana interesată are dreptul de a transmite vanzatoruluui o solicitare de participare adresată Primăriei Comunei Moneasa.

Documentația de atribuire se obtine de la sediul primariei Comunei Moneasa contra sumei de 150 lei.

Data limită de solicitare clarificări: 27.06.2023, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie depuse ofertele; numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

Data limită de depunere a ofertelor: 04.07.2023,ora 14.00, Registratura Primariei Comunei Moneasa.

Ofertele se vor depune la sediul vanzatorului, în original, în două exemplare, conform instrucțiunilor pentru ofertnți.

5. Procedura de atribuire. Data și locul la care se va desfășura ședinta publică de deschidere a ofertelor: 05.07.2023, ora 09.00, la sediul vanzatorului.

5.1. Procedura de atribuie: licitatie publica, cu strigare.

5.1.1 Pasul de licitare: 5% din preţul total de pornire al licitaţiei.

5.1.2. Preţul de pornire al licitaţiei este de 12 Euro/mp.

6. Înstanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, localitatea Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, , judeţ Arad, în condițiile și termenele stabilite prin Legea 554/2004 a contenciosului administrativ.

7. Data transmiterii anunțului de licitałie către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12.06.2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support