ANUNȚ – ședinta ordinara a Consiliului Local Moneasa din 31.07.2023

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL MONEASA

Nr. 961 din 25.07.2023

ANUNŢ

Aducem la cunostinta persoanelor interesate ca în sedinta ordinara a Consiliului Local Moneasa din 31.07.2023 se vor dezbate următoarele Proiecte de Hotarari care fac obiectul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica locala:

  1. HOTĂRÂRE privind aprobarea procesului verbal încheiat în ședinta anterioară ordinară a Consiliului Local Moneasa din data de 20.06.2023; INITIATOR-PRIMAR

  2. HOTĂRÂRE privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pentru şedinţa din 31.07.2023 INITIATOR-PRIMAR

  3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 31.07.2023; INITIATOR-PRIMAR.

  4. Hotărâre privind delegarea serviciului public de salubrizare, a unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, respectiv transferul deşeurilor municipale în staţiile de transfer Bârzava, Chișineu-Criș și Sebiș, inclusiv transportul separat al deşeurilor reziduale la depozitul de deşeuri nepericuloase şi la instalaţiile integrate de tratare, al deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat la staţiile de sortare şi al biodeşeurilor la instalaţiile de compostare INITIATOR-PRIMAR.

  5. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri pentru investițiile în infrastructură de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional Compania de Apă Arad SA, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 978944/10.07.2023 și acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ teritoriale în Adunarea Generală al Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judetul Arad, la care UAT este membru asociat; INITIATOR-PRIMAR

  6. H O T A R A R E privind declararea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în domeniul public al Comunei Moneasa şi predarea acestora în concesiune către operatorul Compania de Apă Arad S.A. în a cărui contabilitate au fost înregistrate în anul 2021 INITIATOR-PRIMAR

In perioada 25.07.2023 – 31.07.2023 inclusiv persoanele fizice si asociatiile legal constituite interesate, vor putea depune în scris la sediul Primăriei Moneasa propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de Hotarare mai sus mentionat.

Persoana din cadrul Primăriei desemnata ca fiind responsabila pentru relatia cu societatea civila care va primi propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de Hotarare mai sus mentionat este Secretarul general al comunei Moneasa.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

SÎNZIANA MIHAELA PETRIŞOR

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support