Proiecte de hotărâri – şedinţa ordinară a Consiliului Local Moneasa din 27.09.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL MONEASA

Nr. 1206 din 21.09.2023

ANUNŢ

Aducem la cunostinta persoanelor interesate că în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moneasa din 27.09.2023 se vor dezbate următoarele Proiecte de Hotărâri care fac obiectul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală:

  1. HOTĂRÂRE privind aprobarea procesului verbal încheiat în ședinta anterioară ordinară a Consiliului Local Moneasa din data de 23.08.2023; INITIATOR-PRIMAR

  2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 27.09.2023; INITIATOR-PRIMAR.

  3. Hotărâre privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 60 din 24. 08. 2023 privind modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local al Comunei Moneasa pe anul 2023– INITIATOR-PRIMAR

  4. Hotărâre privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă de 401,41 mc din pădurea comunală a Comunei MoneasaINITIATOR-PRIMAR.

  5. Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Moneasa în vederea întocmirii Amenajamentului silvic pentru fondul forestier aflat în proprietatea unității administrativ-teritoriale – INITIATOR-PRIMAR

  6. Hotărâre privind acordul în vederea desfăşurării unor activităţi de promovare turistică a Staţiunii Moneasa – INITIATOR-PRIMAR.

  7. Hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de fundamentare/oportunitate, Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase, Operarea Depozitului de deseuri nepericuloase Arad, componenta eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale reziduale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum, a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor si a deșeurilor ce nu pot fi valorificate din deșeurile voluminoase, deșeurile textile și deșeurile provenite de la evenimente la depozitul de deşeuri nepericuloase din Aria Delegării, în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad– INITIATOR-PRIMAR

  8. Hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 4– INITIATOR-PRIMAR

  9. Analiză cereri adresate Consiliului local, interpelări, propuneri, prezentare activitate executiv Primărie

In perioada 21.09.2023 – 27.09.2023 inclusiv persoanele fizice si asociatiile legal constituite interesate, vor putea depune în scris la sediul Primăriei Moneasa propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate.

Persoana din cadrul Primăriei desemnata ca fiind responsabila pentru relatia cu societatea civila care va primi propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate este Secretarul general al comunei Moneasa.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

SÎNZIANA MIHAELA PETRIŞOR

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support