Anunț – şedinţa ordinară a Consiliului Local Moneasa din 18.12.2023

Nr.1578 din 06.12.2023

ANUNŢ

Aducem la cunostinta persoanelor interesate că în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moneasa din 18.12.2023 se vor dezbate următoarele Proiecte de Hotărâri care fac obiectul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală:

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea procesului verbal încheiat în ședinta anterioară ordinară a Consiliului Local Moneasa din data de 25.10.2023; INITIATOR-PRIMAR

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea alegerii președintelui de ședință

 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 29.11.2023; INITIATOR-PRIMAR.

 4. HOTĂRÂRE privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 80 din 06. 12. 2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Moneasa pe anul 2023 INITIATOR-PRIMAR

 5. HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului legal al PIETRARUL CODRU MOMA SRL. În care Consiliul Local Moneasa este asociat unic pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung INITIATOR-PRIMAR.

 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moneasa INITIATOR-PRIMAR.

 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Moneasa, judeţul Arad, precum şi completarea si actualizarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Moneasa, judeţul Arad INITIATOR-PRIMAR.

 8. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2024 INITIATOR-PRIMAR.

 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de publicare a listei contribuabililor persoane juridice care nu au obligații restante la bugetul Comunei Moneasa INITIATOR-PRIMAR

 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea plafonului minim al obligațiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane juridice care urmează a fi publicate INITIATOR-PRIMAR

 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Contractului de delegare (operare a stațiilor de transfer) a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, respectiv transfer al deşeurilor municipale în staţii de transfer, inclusiv transportul separat al deşeurilor reziduale la depozitele de deşeuri nepericuloase şi/sau la instalaţiile integrate de tratare, al deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat la staţiile de sortare şi al biodeşeurilor la instalaţiile de compostare şi/sau de digestie anaerobă cu operatorul S.C. FCC Environment Romania S.R.L. ca urmare a procedurii de negociere fără publicarea unui anunț de participare. INITIATOR-PRIMAR

 12. Analiză cereri adresate Consiliului local, interpelări, propuneri, prezentare activitate executiv Primărie

In perioada 08.12.2023 – 18.12.2023 inclusiv persoanele fizice si asociatiile legal constituite interesate, vor putea depune în scris la sediul Primăriei Moneasa propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate.

Persoana din cadrul Primăriei desemnata ca fiind responsabila pentru relatia cu societatea civila care va primi propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de Hotarare mai sus mentionate este Secretarul general al comunei Moneasa.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

SÎNZIANA MIHAELA PETRIŞOR

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support