Categorie: BILANTURI

Incepand cu 01.01.2020, conform prevederile Codului Administrativ (O.U.G. 57/2019), informațiile de acest tip vor fi publicate exclusiv în
Monitorul Oficial Local al Comunei Moneasa
Faceți click aici
pentru a-l accesa