ANUNT CONCURS – funcţiii publice de execuţie vacante de POLITISTI LOCALI, clasa III, grad profesional DEBUTANTI din cadrul Compartimentului de Politie Locala

Nr.1946 din 15.07.2019

ANUNT CONCURS

Primaria comunei Moneasa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţiii publice de execuţie vacante de POLITISTI LOCALI, clasa III, grad profesional DEBUTANTI din cadrul Compartimentului de Politie Locala al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei Moneasa, judetul Arad

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

Condiții specifice:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– cunoştinţe operare calculator – nivel mediu;

(mai mult…)

Proiectul ordinii de zi al ședinței de îndată a C.L. Moneasa din 02.07.2019

 

Nr. 1832 din 01.07.2019

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei de indata a Consiliului Local, din data de 02.07.2019 orele 13,00

1.PROIECT DE HOTARARE–privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii pentru stabilirea funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Moneasa judetul Arad

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

Proiectul ordinii de zi al ședintei extraordinare a Consiliului Local din data de 30.05.2019 orele 13,00

Nr. 1551 din 28.05.2019

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A Sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 30.05.2019

orele 13,00

1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate a Primarului comunei Moneasa prin desfiintarea funcţiei de administrator public al comunei Moneasa si a functiei de consilier personal al Primarului comunei Moneasa;

2.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in intravilan, domeniul privat al comunei Moneasa, in suprafata de 1880 mp situat in CF 300629 Moneasa;

3.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea trecerii terenurilor in suprafata de 1751 mp situat in CF 300776 Moneasa, in suprafata de 1797 mp situate in CF 300777 Moneasa si in suprafata de 3867 mp situat in CF 300778 Moneasa, din inscrierea provizorie in inscrierea definitiva in Cartea Funciara;

4.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea Actului aditional la contractul de prestari servicii nr. 8 din 05.10.2018 – „Construire Cladire Remiza PSI in comuna Moneasa, judetul Arad”.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN