Anunț cu privire la cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate

Spre informarea cetățenilor !!!

~ Cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate ~

În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare, în 9 august, a Legii nr. 231/2018, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de această lege (dețin terenuri în spatele casei aflate în proprietatea statului) pot formula cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul art. 23, 24 și 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în curs de soluționare prin proceduri administrative ori judiciare, nu se supun prevederilor prezentei legi. 

Cu stimă,

PRIMAR – HERBEI IOAN NUȚU

INFORMARE: În atenția tuturor cetățenilor!

Vă aducem la cunoștință faptul că a fost deschis contul unic de amenzi în curs de distribuire pentru bugetul local Moneasa, după cum urmează:

RO02TREZ02821A470400XXXX, CUI : 3520164, TREZORERIA SEBIȘ

NOTĂ: FACEM PRECIZAREA CĂ ÎN ACEST CONT SE VOR COLECTA AMENZILE CETĂȚENILOR COMUNEI MONEASA SI NU NUMAI,
PLĂTITE LA BUGETUL LOCAL AL PRIMĂRIEI COMUNEI MONEASA.
De asemnea, cetățenii vor putea utiliza acest cont pentru plata amenzilor.

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a C.L. Moneasa din data de 04.09.2018

Nr.2373 din 31.08.2018

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

a sedintei extraordinare a Consiliului Local, din data de 04.09.2018

1.PROIECT DE HOTARARE –privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in extravilan, in CF 300719 si trecerea acestuia din domeniul privat al comunei Moneasa, in domeniul public al comunei Moneasa, in suprafata de 24,33 ha;

2.PROIECT DE HOTARARE –privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al comunei Moneasa, a unui teren în suprafață de 64 mp, situat in intravilan, în CF 300466 Moneasa și vânzarea acestuia, conform prevederilor legale;

3.PROIECT DE HOTARARE –privind aprobarea rectificarii bugetare, la Secțiunea– Dezvoltare – Capitolul Străzi, pe anul 2018;

4.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea rectificarii bugetare, la Sectiunea Dezvoltare – Capitolul Administratie publica locala, pe anul 2018;

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR, PUIE IOAN

Comuna Moneasa - judetul Arad © 2017 Frontier Theme