Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a CL Moneasa din 23.10.2019

Nr. 2993 din 22.10.2019

PROIECTUL

ORDINII DE ZI

A sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 23.10.2019, orele 14,00

1. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Moneasa din data de 23.10.2019;

2. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea procesului verbal încheiat în sedinta ordinara din data de 23.09.2019;

3. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea drumului spre Izoi situat in localitatea Moneasa, judetul Arad;

4. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru extindere retea de canalizare si statie de epurare situat in satul Ranusa, localitatea Moneasa, judetul Arad;

5. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea alocarii sumei de 60000 lei din bugetul local al comunei Moneasa pentru modernizare acoperis la Centrul de Informare Turistica situat in localitatea Moneasa, judetul Arad;

6. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea aderarii comunei Moneasa, judetul Arad, la Asociatia comunelor din Romania;

7. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea Contului de executie bugetara la data de 30.09.2019;

8. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Moneasa, judetul Arad, in baza HG nr.752/2019 si a Dispozitiei Primarului nr.62 din 30.09.2019;

9. Diverse.

Materialele sunt prezentate de catre Primarul comunei Moneasa, dl. Herbei Ioan-Nutu.

Intocmit,

SECRETAR GENERAL, PUIE IOAN

Anunț: delimitare secții de votare

Nr. 2883 din 11.10.2019

CĂTRE,

CETĂȚENII COMUNEI MONEASA, JUDEȚUL ARAD

Urmare a adresei nr. 7965/11.10.2019, a Instituției Prefectului – Județul Arad, vă informăm că pentru Alegerile pentru Președintele României, din data de 10 noiembrie 2019, sunt stabilite pe raza comunei Moneasa următoarele secții de votare:

  • Secția 316, situată în localitatea Moneasa, str. Principală, nr. 249, în incinta Școlii Generale „Gheorghe Groza” Moneasa;

  • Secția 317, situată în localitatea Moneasa, sat Rănușa, nr. 98, în incinta Școlii Primare Rănușa.

De asemenea, vor fi amplasate indicatoare spre cele două Secții de Votare, menite să dirijeze cetățenii spre acestea.

Cu deosebită considerație,

PRIMARUL COMUNEI MONEASA

HERBEI IOAN – NUȚU