Categorie: Anunturi Primarie

Proiectul ordinii de zi modificat al sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 24.03.2022, orele 14:00

Nr. 825 din 23.03.2022

                                              

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI MODIFICAT

 

A sedintei  ordinare  a Consiliului Local  din data de 24.03.2022, orele 14:00

1.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal  încheiat în sedinta extraordinara din data de 18.02.2022;

2.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea procesului verbal  încheiat în sedinta extraordinara de indata din data de 07.03.2022;

3.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare  a Consiliului Local Moneasa din data de 24.03.2022;

4.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Moneasa pentru anul 2022;

5.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Programului achizitiilor directe intocmite pentru anul 2022;

6.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea trecerii terenului in suprafata 500 mp situat in CF 301143 din domeniul privat al comunei Moneasa in domeniul public al comunei Moneasa judetul Arad;

7.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea stabilirii cotelor de carburanti pentru autovehicule si utilajele din dotarea proprie a comunei Moneasa;

8.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea pretului de vanzare  a materialului lemnos catre locuitorii comunei Moneasa pentru anul 2022;

9.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Moneasa în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea cotizației pe anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;

 

10.PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea acordarii unui împrumut în valoare  410 000 lei pentru o perioadă de 1 la 3 ani în vederea asigurării finanţării obiectivului de investiţii de interes public local „Achizitie solutie de e-administrare si buldoexcavator in comuna Moneasa”;

  1. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea Proiectului Ordinii de Zi modificat al sedintei ordinare din 24.03.2022;
  2. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea retragerii comunei Moneasa judetul Arad din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;
  3. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa privind aprobarea acordarii unui împrumut pentru Proiectul „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”;

14.Cereri (art. 8 alin. 1 din OG nr. 27/2001 si art. 5 si 6 si 7 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare).

 

 

 

Întocmit,

SECRETAR GENERAL AL UAT

PUIE IOAN

 

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI şi LOCUINȚELOR

 

Începând cu data de 14 Martie 2022, începe autorecenzarea online.

Completarea formularului se poate face pe site-ul www.recensamantromania.ro.

Autorecenzarea asistată se desfășoară la sediul Primăriei Moneasa în intervalul orar :

  • 10-18
  • 18-21(autorecenzare teren)

Persoana de contact :

– Sîrb David

– nr. telefon : 0756090392

 

Primar

Herbei Ioan Nuțu

(mai mult…)

Anunț – transparență ședință C.L. Moneasa din 18.02.2022

Nr. 419 din 15.02.2022

A N U N Ț

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală  Primarul comunei Moneasa dl. Herbei Ioan Nutu aduce la cunoștință publică următoarele Proiecte de Hotărâre ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al Comunei Moneasa  în ședință ordinară din data de 18.02.2022, orele 14,00 în Sala de sedinte a Consiliului Local Moneasa: (mai mult…)